Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Några av våra statliga användare

Riksarkivet

Kemikalieinspektionen

Nationalmuseum

Livsmedelsverket

Statens försvarshistoriska museer

Skolinspektionen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Revisorsinspektionen

Arbetsmiljöverket

SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering

Strålsäkerhetsmyndigheten

Universitetskanslersämbetet

Konsumentverket

Rekryteringsmyndigheten

Institutet för rymdfysik

Kungliga biblioteket

Socialstyrelsen

Försvarsmakten

Myndigheten för psykologiskt försvar

Statens maritima museer

Sjöfartsverket

Statens historiska museer

Statens museer för världskultur

Svenska ESF-rådet

Boverket

Delegationen mot segregation

Arbetsgivarverket

Naturhistoriska Riksmuseet

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Institutet för mänskliga rättigheter

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024