VisAlfa Grund - En två dagars utbildning med träning på hemmaplan

VisAlfa - Ett verktyg för processutveckling och informationsplanering
VisAlfa är ett processverktyg som är särskilt utvecklat för att möta kraven från offentlig verksamhet – stat, kommun och landsting.

VisAlfa är både ett traditionellt modelleringsverktyg och ett verktyg för att ta fram processbaserad informationsredovisning. Med VisAlfa tar vi ett helhetsgrepp kring verksamhetens processer och den information som skapas i processerna.

Resultat av en processkartläggning i VisAlfa är en verksamhetsbeskrivning med en struktur som beskriver var processerna finns i verksamheten. Vi får en verksamhetsbeskrivning att använda i olika sammanhang, t.ex. som handbok för medarbetare, för dokumenthanteringsplan, arkivschema, e-arkiv och inte minst för informationssäkerhet och analyser i samband med införandet av dataskyddförordningen, GDPR.

Utbildningens syfte
Syftet med utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper för att kunna använda VisAlfa för processmodellering och processbaserad informationsredovisning.

Utbildningen behandlar följande områden
• Grunderna i processmodellering
• VisAlfas funktioner
• Processkartläggning med VisAlfa
• Informationsredovisning i VisAlfa
• Informationssäkerhet med VisAlfa

Utbildningsupplägg
Första dagen arbetar du vid datorn och lär dig VisAlfa med hjälp av ett stort antal övningar. I mellantiden gör du en egen modelleringsuppgift på hemmaplan. Andra dagen redovisar och diskuterar vi hemuppgifterna. Därefter fördjupar vi oss i hur man bäst arbetar med VisAlfa.

Utbildningen leds av två erfarna lärare från VisAlfa AB

Se detaljerat innehåll

Målgrupp
Utvecklare, verksamhetsansvariga, arkivarier, registratorer, m.fl. med intresse för processmodellering och processbaserad informations¬redovisning

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.

Dokumentation från utbildningen
Vid utbildningen får du en tremånaders provlicens av VisAlfa. Du får också handbok och övningshäfte samt presentationsmaterial från lärarnas genomgångar.

Pris
Utbildningen kostar 8 800 kronor exkl. moms.

Vid anmälan av fler än en person från samma organisation får deltagare 2, 3 osv. 20 % rabatt på aktuellt pris.

Plats
Lexicon, World Trade Center, Klarabergsviadukten,
Stockholm

Kursanmälan

Stockholm den 17 och 25 mars 2020.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2019