Teknisk beskrivning

Så funkar det
VisAlfa är utvecklat i Microsofts utvecklingsmiljö dotNet med programmeringsspråket C#. I botten ligger ett amerikanskt halvfabrikat för utveckling av grafik och flödesbeskrivningar.

VisAlfa Grund
Ett enkelt och intuitivt system där man använder filhanteraren för att skapa den processbaserade informationshanteringsplanen.

VisAlfa Databas
Verktyget använder SQL Server eller Open Source (MySql, Maria DB). Här kan du komplettera informationskartläggningen och även ange var informationen används. Innehåller även en tabell över verksamhetens IT-system.

VisAlfa och andra system
VisAlfa har öppna gränssnitt, och det är enkelt att utbyta information mellan VisAlfa och andra system. För speciella önskemål i denna fråga kontakta info@visalfa.se

SQL Server
Serverversionskrav: 11.0 for SQL Server 2012 Express eller högre (gärna senare version)
Databas: < 300 MB
Klientinstallation: ca 70 MB
Diskhastighet: inga speciella krav

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024