Teknisk beskrivning

Så funkar det
VisAlfa är utvecklat i Microsofts utvecklingsmiljö dotNet med programmeringsspråket C#. I botten ligger ett amerikanskt halvfabrikat för utveckling av grafik och flödesbeskrivningar.

VisAlfa Grund
Ett enkelt och intuitivt system där man använder filhanteraren för att skapa den processbaserade informationshanteringsplanen.

VisAlfa Databas
Verktyget använder SQL Server eller Open Suorce (Maria DB). Här kan du komplettera informationskartläggningen och även ange var informationen används. Innehåller även en tabell över verksamhetens IT-system.

VisAlfa och andra system
VisAlfa har öppna gränssnitt, och det är enkelt att utbyta information mellan VisAlfa och andra system. För speciella önskemål i denna fråga kontakta info@visalfa.se

System för licenskontroll
Installationsfilen ger vid installation en demoversion med en av utgivaren bestämd demoperiod.

Vid köp av programmet erhåller du en licensfil som skall läggas in på angiven plats under Program Files. Den öppnar demon och ger programmet obegränsad löptid.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2019