Lär dig mer om verksamhetsutveckling med VisAlfa - Se våra filmer!

Här kan du skapa dig en uppfattning om VisAlfas ENKELHET och BREDD

Vår nyaste film
VisAlfa - Om informationssäkerhet
Här beskriver vi hur VisAlfa kan vara ett stöd i det systematiska arbetet med informationssäkerhet

Vad VisAlfa är
VisAlfa - Processverktyget för offentlig verksamhet
Här beskriver vi de egenskaper VisAlfa har som gör det till förstahandsval för offentliga verksamheter.

Samarbete och samverkan
Verksamhetsutveckling - Många kan delta
VisAlfa är ett processverktyg för verksamhetsutveckling i samverkan. Vi ger exempel på hur många yrkesroller som kan delta i arbetet och hur många som kan dra nytta av resultatet.

Informationen
Om handlingstyper och hur de behandlas i VisAlfa
Vi definierar begreppet och berättar om hur det kan användas på olika sätt i VisAlfa.


Förbered för eArkiv

Om eArkiv och hur man förbereder sig för införandet
Hur man klarar ut vilken information som ska sparas i eArkivet och hur den ska vara organiserad.

Ett VisAlfa-exempel
Betala leverantörsfaktura
Om hur man översiktligt beskriver processen för betalning av leverantörsfaktura.

Lite mer i detalj
Betala leverantörsfaktura - detaljerad beskrivning
För de viktigaste processerna behöver man göra beskrivningen på aktivitetsnivå.

Mer om VisAlfa
Verksamhetbeskrivning i tabellform och på intranätet
Information beskrivs bra i tabelluppställningar, och processkartorna ska kunna läsas i vanliga webbläsare.

Koppling till arkivredovisning
VisAlfa och Visual Arkiv
Om hur man gör en komplett informationsredovisning som även omfattar arkiverad information.Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2023