Företaget VisAlfa AB

VisAlfa AB
Haga Nygata 3 A
413 01 Göteborg

E-postadress
info@visalfa.se

Org nr. 556572-1007
Bankgiro 5519-9855

VisAlfa AB är ett Göteborgsbaserat kunskapsföretag med huvudsaklig inriktning på processer och processbaserad informationsredovisning.

Föregångaren till VisAlfa AB, 4net Application AB, grundades i november 1999. Det hade till syfte att marknadsföra processverktyget netViz till konsulter och större företag.

I samband med att verktyget netViz utvecklades vidare till VisAlfa så bytte även bolaget namn.

Numera är verksamheten i huvudsak fokuserad på processutveckling och processbaserad informations-redovisning, och vi arbetar övervägande med aktiviteter i anslutning därtill. Vi erbjuder utbildning, konsultstöd och så förstås försäljning av IT-stödet VisAlfa.

Huvudägare och verkställande direktör för VisAlfa AB är Bertil Axelsson.


VisAlfa AB är ett väletablerat företag, och liksom hos så många andra kunskapsföretag så är nätverkandet en viktig del av vår vardag.

Våra användarträffar är väsentliga för oss liksom vår supportverksamhet. Det är här vi hämtar en stor del av de idéer till vidareutveckling som driver oss framåt.

Creative Studio AB bidrar med ett funktionellt Content Management-system för webbplatsen www.visalfa.se.

Fujitsu AB står för systemförvaltningen av VisAlfa.

Vår fakturering sköter vi med hjälp av Zenconomy Fakturering.

Och vårt koncept för informationsredovisning är utarbetat i samarbete med Regionarkivet Göteborg.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2021