VisAlfa - Gemensam informationskartläggning för dataskydd enl. GDPR, arbete med informationssäkerhet och informationshanteringsplan.

Processbaserad informationskartläggning

VisAlfa är ett verktyg för att beskriva verksamhetens processer och samtidigt kartlägga verksamhetens information.

Läs mer om process-
och kvalitetsutveckling


Man kan även ta fram anvisningar för hur informationen som skapas i processerna ska hanteras.

Läs mera om processbaserad informationsförvaltning

Dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet

Med hjälp av VisAlfa används den processbaserade informations-kartläggningen för att identifiera var personuppgifter behandlas och på vilken rättslig grund detta sker.

I VisAlfa informationssäkerhets-klassar man verksamhetens kartlagda information och kan sedan enkelt ta reda på var skyddsvärd information hanteras.

Läs mera om dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet

Anmäl dig till vårt webbseminarium om informationshanteringsplan, dataskydd och info-säkerhet

Sedan en tid tillbaka har vi månadsvisa webbseminarier för att sprida kunskap om vinsterna med en samordnad kartläggning av verksamhetens information.

Kartläggningen är gemensam för informationsredovisning, dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet.

Anmäl dig till seminariet här

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2024