VisAlfa - För verksamhetsutveckling i stat, kommun och landsting

Informationsförvaltning

VisAlfa är från början till slut utvecklat för den offentliga sektorn

För verksamheter som omfattas av offentlighetsprincipen borde det vara självklart att ställa speciella krav på processverktyg.

Informationen och hur man behandlar den behöver vara i fokus. Detta är viktigt för att kunna tillgodose kraven på transparens i offentligheten.

VisAlfas inriktning på handlings-typerna och deras hantering ger verktyget en unik ställning bland de processverktyg som finns på marknaden.Läs om våra olika utbildningar och anmäl dig till våra kurser

Verksamhetsutveckling

För kvalitets- och verksamhets-utvecklare innebär komplettering av processkartorna med information en viktig kvalitetshöjning. Man anger i vilket sammanhang informationen skapas och hur den ska hanteras ute i verksamheten.

Det handlar om att utveckla kvalitet och öppenhet i den offentliga verksamheten.

Allt beskrivs med hjälp av VisAlfas system för processkartor som läggs ut på intranätet. Kartorna kan alltså läsas med en enkel webbläsare.

Processkartorna blir navet i din verksamhetsbeskrivning.

Läs mer om vår verksamhets-utveckling - kvalitetsutveckling.


Studera olika praktiska exempel på hur man beskriver processer och förvaltar information.

Arkivveckan i Visby 16-18 maj 2017 blev en succé!

Många deltagare och många intessanta föredrag. Bland annat blev vi ännu mer förvissade om hur viktigt det är att ha en bra ordning på verksamhetens information under hela livscykeln.

Vi fick åter igen bekräftat vilken viktig roll informationen spelar som evidens för allt vad verksamheten företar sig.

Och därför är förstås också informationssäkerheten av vital betydelse för verksamheten.

Samtidigt med konferensen spelar vi på VisAlfa in en ny film om hur VisAlfa kan vara ett stöd i arbetet med informationssäkerhet. Ni kan se den här på vår webbplats om några veckor.


Vår blogg om processer och informationsförvaltning.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2017