Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Regioner, kommunalförbund m. fl.

Region Stockholm har licenser för
Kansliet,
Sjukvårdsförvaltningen
och
Landstingsarkivet.


Stockholms läns sjukvårdsområde

Region Kalmar län

Landstingsarkivet i Uppsala län

Kollektivtransportförvaltningen i Uppsala län

Locum AB, Stockholm

Folktandvården i Stockholms län AB

Hälsinglands utbildningsförbund

Kommunalförbunden ITSAM och Sydarkivera

Storstockholms brandförsvar

Region Norrbotten

Räddningstjänsten Storgöteborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

©VisAlfa AB 2021