Processarbete och processbaserad informationskartläggning med VisAlfa - Universitet och högskolor

Gymnastik och Idrottshögskolan

Högskolan Väst

Högskolan i Skövde

Högskolan i Halmstad

Karolinska Institutet

Linköpings universitet

Örebro universitet


Undervisning med hjälp av VisAlfa bedrivs på

Göteborgs universitet
Institutionen för tillämpad IT

Mittuniversitetet
Centrum för Digital Informationsförvaltning

Universitet och högskolor använder VisAlfa både för egen administration och för undervisningen.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2023