Klassificeringsstruktur för din kommun - Varför uppfinna hjulet på nytt?


För er inom kommunal verksamhet som planerar övergång till processbaserad informationsredovisning är det här en god nyhet.

Här på vår hemsida finns ett antal praktiskt utprovade klassificeringsstrukturer upplagda i VisAlfa.

Du som vill komma snabbt igång behöver alltså bara välja ut någon av strukturerna, ladda ner den från vårt interna forum och sedan börja bygga vidare utifrån den.

En av de första kommunerna som färdigställt en kartläggning enligt gemensam struktur är Vallentuna.

Informationsredovisningen är beslutad separat för var och en av de olika nämnderna, men processkartan är gemensam för hela kommunen

Så här ser den informationsredovisningen ut, och den är sedan mer än ett års tid i praktiskt bruk så tillvida att den används för arkivförteckningen. Den har redan fått många efterföljare.

Vallentunas informationsredovisning*

Den struktur som mest liknar SKL:s KLASSA är

Skövde kommun*

Informationsredovisningen är ännu så länge endast upprättad för en mindre del av informationen.

I Täby kommun har man arbetat med en bred förankring, och engagemanget har varit stort bland medarbetarna.

Täbys informationsbeskrivning*


En intressant satsning är den som man gör inom kommunalförbundet Sydarkivera. Det har bildats av kommunerna Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult samt Region Blekinge.

Första utkastet har tagits fram under Konceptstudien E-arkiv Kronoberg och Blekinge tillsammans med kommuner i Skåne, Kalmar län och ITSAM.

Projektet är mycket ambitiöst, och väl förankrat i respektive verksamheter.

Man har så långt möjligt försökt att följa SKL:s KLASSA, och därefter anpassat den strukturen så att den ska kännas naturlig och lätt att ta till sig för kommunernas anställda och medborgare.

Det har med tiden blivit ett förhållandevis stort antal modifieringar av det ursprungliga KLASSA.

Sydarkivera*

Sydarkivera avser att arbeta vidare med klassificeringsschema tillsammans med bland annat kommunerna i regionen. Till hösten planeras en revision efter piloter.

Så här gör du för att utnyttja en eller flera av de redan skapade klassificeringsstrukturerna

Asterisken efter namnet anger att projektet i sin helhet finns tillgängligt för VisAlfa-användare att ladda ner och utgå ifrån.

Som VisAlfa-användare kan du alltså välja ut det exempel som passar bäst för din verksamhet.

Du går in på vårt interna Forum, laddar ned det packade VisAlfa-projektet, packar upp det och du har ett fantastiskt utgångsmaterial för ditt eget arbete med processbaserad informationsredovisning.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020