Processbeskrivningar och redovisning av information - Demoexempel

Här visas några demoexempel. Syftet är att visa hur man beskriver processer snarare än att visa de perfekta processerna. De är förenklade i så måtto att vissa delar av beskrivningen exempelvis hanteringsanvisningar i vissa fall saknas.

Rekrytera medarbetare*
Här visas ett förenklat exempel på hur rekryterings-processen kan beskrivas. Exemplet inkluderar styrande och stödjande dokument (endast markerade) och några av de inblandade rollerna.

Rekrytera medarbetare - webexport


Skola*
Här visas dels hur de olika kartorna ser ut och dels vilka handlingstyper som skapas i respektive process.

Exemplet är ofullständigt. Hanteringsanvisningar saknas i de flesta fall, och vissa processbeskrivningar är inte slutförda.

Skola - webexport


Användningsområden för VisAlfa
Här visas exempel på hur du kan använda VisAlfas symboler.

Användningsområden för VisAlfa - webexportBetala leverantörsfaktura*
Den processbaserade dokumenthanteringsplanen måste vara översiktlig, den får inte innehålla för mycket detaljer.

De detaljerade analyserna lägger man i särskilda VisAlfa-projekt. Här är ett exempel på hur ett sådant detaljerat projekt skulle kunna se ut.

Betala leverantörsfaktura - webexport* Finns även att ladda ner som VisAlfaprojekt för VisAlfaanvändare på Internt forum.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2019