Lite historik

Redan innan VisAlfa kom till existerade en föregångare under namnet netViz i mer än tio år.

Här intill visas några av de tillämpningsområden som har varit aktuella.

I huvudsak var det fråga om privata företag som till exempel Ericsson, Telia, Skandia, Scania, Volvo och SE-banken.

Bland de statliga företagen kan nämnas AMS, Vattenfall och Riksförsäkringsverket, och inom den kommunala sektorn har Göteborgs stad varit den största användaren.

.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020