Processkartläggning med VisAlfa hos IT- och konsultverksamheter

VisAlfa är skräddarsytt för att stödja framtagningen av en processbaserad dokumenthanteringsplan, en verk-samhetsbaserad klassificeringsstruktur och ett arkiv-schema baserat på denna.

Men även inom inom konsult- och IT-branschen har man upptäckt verktygets värde, och då ofta för att genomföra allmänna processkartläggningar.

Här är några exempel

Informatikenheten vid Landstinget Västerbotten har numera tretton licenser för att processkartlägga verksamheten på den egna enheten.
Läs mer om processkartläggning på en informatikenhet

Beuratics AB har varit med länge. VD:n, Lars Nick-lasson, är en rutinerad VisAlfaanvändare. Han är en av dem som redan på nittiotalet använde föregångaren, netViz, i sin konsultverksamhet.

Stefan Samuelson Processutveckling AB är nybliven VisAlfaanvändare. Verktygets funktionalitet och användbarhet för allmän processkartläggning har varit avgörande.

Thunman konsult AB i Båstad är en av våra viktigaste samarbetspartners. Många idéer (och även kunder) har vi fått från dem.

Konsult- och IT-branschen hittar VisAlfa

Dokumentinfo, det välkända konsultbolaget, är både vår kund och vår samarbetspartner.

Liwa Processer AB, Elisabeth Lindqvist, har liksom Lars Nicklasson använt, föregångaren netViz, sedan nittiotalet.

Kiwano Consulting AB är vår senaste kund. Informationsmodellering är en av deras specialiteter.

Dessutom har vi ett stort antal konsulter som har jobbat med VisAlfa på sina kunders licenser.

Konsulter kan i vissa fall få specialpris på VisAlfa. Intresserad?

Hör av dig till till Bertil Axelsson 0702-73 28 29.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020