Processbaserade dokumenthanteringsplaner - Statliga myndigheter

Statens maritima museer *
Kartstruktur Tabell

Riksdagen och Riksdagsförvaltningen
Klassificeringsstrukturen

Tullverkets klassificeringsstruktur

Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade.
KartstrukturHär lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet.

Tanken med publiceringen är att den ska inspirera och motivera andra som också är på väg mot processbaserad informationsredovisning. Och är man VisAlfa-användare så kan man även återanvända materialet i de publicerade exemplen.

Tyvärr väljer många statliga myndigheter av olika skäl att avstå från publicering. Det som återfinns på denna sida är alltså endast en bråkdel av vad som finns utvecklat av statliga myndigheter.

Vill du veta vilka statliga myndigheter som använder VisAlfa så klicka här

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020