Processbaserade dokumenthanteringsplaner hos regioner och landsting

Folkhögskolorna i Västra Götaland*
Kartstruktur Tabell

Folkhögskolorna i Västra Götaland
En avskalad variant (utan verksamhetsobjekt):
KartstrukturHär lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet.

Tanken med publiceringen är att den ska inspirera och motivera andra som också är på väg mot processbaserad informationsredovisning. Och är man VisAlfa-användare så kan man även återanvända materialet i de publicerade exemplen.
* Finns även att ladda ner som VisAlfaprojekt för VisAlfaanvändare på Internt forum.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020