Handledningar och riktlinjer

I Nässjö har man utfärdat en handledning,
Att redovisa arkiv i Nässjö kommun
, för att på ett kontrollerat sätt kunna delegera den processbaserade arkivredovisningen.

Vimmerby har en handbok i användningen av VisAlfa
VisAlfa på 30 minuter


Karlskrona har utarbetat riktlinjer för arbetet med processer
MALL AVSEENDE PROCESSKARTLÄGGNING AV
KARLSKRONA KOMMUNS SAMLADE VERKSAMHET.Här kommer vi att publicera skriftligt material som kan vara av intresse för alla som arbetar med att utveckla processbaserad informationsredovisning.

Även annat material som exempelvis Powerpoint-presentationer är välkommet i sammanhanget.

Skriv ut denna sida
©VisAlfa AB 2020